HEX Nordic

Månedtlige indlæg med dine favorit hex emner

Få daglige tips & inspiration på Instagram @hex.nordic

Gå på opdagelse i hex universet

Vælg mellem botanical, witchy, crystal eller health verdenerne

Et trygt forum for dig med særlige interesser

Månedtlige indlæg med dine favorit hex emner

Få daglige tips & inspiration på Instagram @hex.nordic

Gå på opdagelse i hex universet

Vælg mellem botanical, witchy, crystal eller health verdenerne

Et trygt forum for dig med særlige interesser

Søg
Close this search box.
WITCHY WORLD

Astrologi for begyndere | En introduktion af Melissa Bertelsen

I modsætning til astronomien, som kigger videnskabeligt på himlens legemer, så dykker astrologien ned i hvordan planeternes positioner og interaktioner med hinanden har indflydelse på os, vores liv, og vores energier. 

Hvad er Astrologi?

”Er det ikke noget med stjernerne, planeterne, og en masse dyr?” Jo, det er det. Men i modsætning til astronomien, som kigger videnskabeligt på himlens legemer, så dykker astrologien ned i hvordan planeternes positioner og interaktioner med hinanden har indflydelse på os, vores liv, og vores energier.

Derudover menes det, at astrologien kan forudsige fremtiden når blot man har en oversigt over himmellegemernes position på himlen, da man blev født; et såkaldt fødselshoroskop. Men før vi går i dybden med horoskoper, skal vi først snakke lidt mere om hvad det her astrologi egentlig er.

Studiet af stjernehimlen over os er ældgammelt, men de første sikre kilder til astrologi går helt tilbage til det babyloniske rige, ca. 1.800 år før vor tidsregning – dvs. før år 0. Det er dog ikke den astrologi, vi kender i dag, som man kan finde i babylonske kileskrifter, men mere en form for at tyde forskellige varsler ved hjælp af planeterne. Ved at studere himmellegemerne mente babylonerne, at man kunne se om der kom hungersnød, krig, eller andre ulykker. I løbet af tiden kommer der nye studier af himlen, og da man begynder at inddrage dyrekredsen, kommer der rigtig fart på astrologien. 

Så hvad er dyrekredsen? Dyrekredsen er et bælte på vores himmel, hvorigennem solen, månen, og de andre planter bevæger sig. I dette bælte befinder der sig flere stjernetegn, og solen (og de andre planeter) siges at være “i” et stjernetegn, når de bevæger sig hen i den del af bæltet, hvor det pågældende stjernetegn befinder sig. Vi fokuserer på 12 specifikke stjernetegn, og dit stjernetegn er det, som solen stod i da du blev født. Men nu er vi allerede for langt igen – vi skal tilbage til Babylonien. Her kommer der omkring år 400 før vores tidsregning de første fødselshoroskoper, og de grækerne tager denne form for horoskopastrologi til sig og udvikler den, og giver den et helt nyt grundlag. Stjernerne og planeterne foroven bliver knyttet tæt sammen med livet forneden; og sætningen “As above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul…” bliver en af grundtankerne bag astrologien. 

Vi spoler frem i tiden – slut med historietimen. Den moderne astrologi har flere grundsten, som man kan bruge til at dykke ned i sit eget væsen, og dermed lære sig selv, sine gode og sine dårlige sider, at kende. De vigtigste elementer i den moderne astrologi er planeterne, husene, elementerne og modaliteterne – og selvfølgelig – stjernetegnene i dyrekredsen!

Planeterne

Solen | Din kerne

Solen repræsenter dit ’sande’ jeg – din personlighed, dit ego, din ånd og det, som gør dig unik. Det er hele din kerneidentitet, og beskriver hvordan du møder udfordringerne i dit daglige liv.

Månen | Følelser

Månen er den planet, som er tættest på os – og dermed berører den os dybere, en de andre planeter. Den repræsenterer dine følelser; ligesom månen hersker over vandet på jorden, styrer månen vores hav af følelser, om bølgerne går højt eller der er stille vande.

Humørsvingninger, vores instinkter, hvordan vi føler og hvordan vores følelser påvirker andre – dette har månen indflydelse over. Hvor Solen giver os vores ånd, får vi fra månen vores sjæl.

Merkur | Kommunikation

Merkur står for kommunikation, intellekt, og bevidsthed. Den repræsenterer måden hvorpå vi tænker, og hvordan vi både skaber og udtrykker vores tankeprocesser. Hvor månen er langsom og flydende, er Merkur hurtig og ændrer sig konstant – der er masser af energi, som kan være både god og dårlig.

Venus | Kærlighedens og pengenes planet

Venus beskæftiger sig med alt der relaterer sig til nydelse. Her er det både i form af kærlighed, romantik, og harmoni i vores forhold til os selv og andre – men også i form af kunst, kultur, skønhed, og værdigenstande. 

Mars | Lidenskab

Mars er handlingens planet. Den styrer vores energi, lidenskab, drivkraft og beslutsomhed, og bestemmer hvordan vi hævder os selv.

Jupiter | Heldets planet

Jupiter styrer hvordan vi lærer og udvikler os, både på det intellektuelle og det spirituelle plan. Det er gennem Jupiter vi finder vejen til svarene, og udformer vores ideologi. Jupiter viser os, hvor vi finder held og succes i vores liv.

Saturn | Karma

Saturn står for disciplin og ansvar. Hvor Jupiter repræsenterer det legende og ideologiske, står Saturn for hårdt arbejde og begrænsninger. Tingene læres her på den hårde måde, og planeten repræsenterer vores struktur, og hvordan vi udfører vores arbejde.

Uranus | Rebellernes planet

Uranus repræsenterer mere en hel generation end et enkelt individ, da planeten bevæger sig langsomt gennem dyrekredsen. Den repræsenterer hvordan du forandrer dig, da den hersker over innovationer og bryder med traditioner.

Neptun | Spiritualitet

Neptun er en flydende og foranderlig planet – og beskæftiger sig derfor med hvordan du bruger din spiritualitet og indre energi til at forbedre dig selv. Den repræsenterer dine drømme og abstrakte tanker, og hvordan du reflekterer over den dybere mening med livet.

Pluto | Magtens planet

Pluto repræsenterer forandring, regenerering og genfødsel. Det er en hård planet, som viser dig præcis hvad der skal ud i dit liv, og hvad der skal ind. Pluto viser dig dit dybeste indre, beder dig konfrontere det, og komme ud stærkere på den anden side.

Husene

Hvis du har set dit fødselshoroskop, vil du lægge mærke til at det er delt ind i 12 lige store sektioner. Dette er husene, og de repræsenterer de forskellige aspekter i dit liv. Hvor planeterne repræsenterer ”hvad”, viser husene ”hvor”. Se på det på denne måde: Husene er forskellige scener i dit liv, og planeterne er skuespillere i disse scener. 

Det stjernetegn, som planeten står i på dit fødselstidspunkt (i dit horoskop), er den rolle, skuespilleren skal spille. Stjernetegnet repræsenterer altså ”hvordan”. Men tilbage til husene. De tolv huse er delt op i to grupper, hvor de første 6 huse omhandler det indre og personlige; altså det, som udspringer af dig selv. De sidste 6 huse omhandler det ydre; vores partnere, vores nære relationer, vores rolle i samfundet.

Det første hus | Jeg´et

Det første hus er ’jeg-et’. Det er dit ydre jeg, den maske, du viser andre, det indtryk, andre får af dig når de møder dig. Her handler det om DIG – hvem er du? Og hvordan bliver du dit bedste jeg? Man kan også kalde dette hus for personlighedens hus, for det repræsenterer netop din personlighed. 

Det andet hus | Besiddelser

Det andet hus handler om besiddelser. Penge, økonomi, ejendom – hvad du har i dit liv. Det beskæftiger sig med det materielle, og de ting, vi sætter pris på – hvad der har værdi for os, og hvorfor det har værdi for os. Det viser os hvad vi virkelig ejer, hvad vi vil eje, og hvorfor vi vil eje det.

Det tredje hus | Kommunikation

Det tredje hus repræsenterer kommunikation. Hvordan vi taler, skriver, tænker – her handler det om vores intelligens og hvordan vi øger den. Skolegang, studier, generelt set hvordan vi lærer – alt dette er en del af det tredje hus, og derudover også de ting, vi forholder os til i dagligdagen og logistikken forbundet hermed. Det kan fx være transport og de mennesker, vi møder hver dag – søskende, naboer, og skolekammerater.

Det fjerde hus | Familie og hjem

Det fjerde hus beskæftiger sig med vores familie og hjem. Det er der, hvor vi slår rødder og skaber et fundament. Det handler om barndomshjemmet, opvækst, miljø, og traditioner forbundet med familien. 

Det femte hus | Nydelse og lyst

Det femte hus handler om nydelse og lyst. Nydelse vi giver os selv og andre, og nydelse vi skaber i form af kunst og fornøjelse. Fest, spil, sport og anden underholdning hører hjemme her, og også vores lyst – de erotiske og romantiske aspekter af vores nydelse, og frugtbarhed og de eventuelle børn der kommer fra vores lyster.

Det sjette hus | Helbred

Det sjette hus er vores helbred og hvordan vi handler i situationer, som vedrører det. Her handler både om vores helbred rent fysisk – sundhed og sygdom – og også om vores mentale helbred i hverdagen. Kolleger, det daglige arbejde, og vores rutiner i forbindelse hermed.

Det syvende hus | Forhold

Det syvende hus repræsenterer vores forhold. Fokus skifter væk fra jeg-et og her handler det om hvordan vi arbejder sammen med og forholder os til vores partnere. Det handler om mange forskellige former for partnerskab – ægteskab, arbejdsrelationer, kontrakter, og så videre – alt, hvor man indgår i en form for nær relation, kan findes i dette hus.

Det ottende hus | Transformation

Det ottende hus handler om transformation – om død, genfødsel, det ubevidste og det okkulte. Hvad gemmer der sig dybt inde i os? Og hvordan forholder vi os til det? Det er også her, emner som seksualitet befinder sig. Herudover beskæftiger dette hus sig også med delte ressourcer; arv, ægteskabspagter, og andre former for delte kontrakter og aftaler.

Det niende hus | Filosofi

Det niende hus er filosofiens hus. Hvad er vores livsfilosofi? Hvordan søger vi efter meningen med vores liv? Hvordan udvider vi vores horisont? Den senere skolegang, det akademiske, hvordan vi efteruddanner os, er også at finde i dette hus.

Det tiende hus | Social status

Det tiende hus beskæftiger sig med vores karrierer, sociale status, og offentlige liv. Her ligger vores ambitioner, og den status vi ønsker os i samfundet. Her vælger vi vores rolle i livet.

Det ellevte hus | Venskaber

Det ellevte hus handler om vores venskaber. Det er det sociale hus, som fokuserer på de områder af vores liv, der handler om vores valgte familie. Det fokuserer på fællesskabet, og hvordan vi bidrager til det. Her finder vi også vores politiske holdninger og ideologier.

Det tolvte hus | underbevidsthed

Det tolvte og sidste hus er vores underbevidsthed – det, som ligger skjult for os. Det, som ligger godt isoleret, væk fra samfundet, og de hemmeligheder, vi har.

Hvor planeterne repræsenterer ”hvad”, viser husene ”hvor”. Se på det på denne måde: Husene er forskellige scener i dit liv, og planeterne er skuespillere i disse scener.

Elementerne

De 12 stjernetegn i dyrekredsen er delt ind i de 4 elementer ild, jord, vand, og luft, med 3 stjernetegn i hver. Selvom alle 12 tegn er forskellige, deler nogle af dem alligevel nogle kerneværdier, og folk med stjernetegn i samme element vil ofte komme godt ud af det med hinanden, da deres indre grundlæggende værdier er meget ens. Elementerne kan altså give dig en ide om, hvad der motiverer hvert stjernetegn, og hvad deres kerneværdier er.

Nogle af elementerne komplimenterer hinanden, mens andre har svært ved at blandes. Ild næres af luft, men brænder jord; vand kan slukke ild, men harmonerer godt med jord; jord bevæger sig for langsomt til luft, men bliver næres af vand; og luft fryser vand, men blæser liv i ild.

passionerede ◦ spontane ◦ autoritære ◦ kreative ◦ dominerende
ild-elementer

Ild elementerne

Vædderen, løven & skytten

Ildtegn er drevet af det personlige, og har en veludviklet fornemmelse af deres sind – af jeg’et. De er passionerede, lidenskabelige, spontane og har ingen problemer med at lade deres indre autoritet komme til udtryk. De antænder ofte andre med deres lidenskab og karisma, og de er entusiastiske, kreative, og har en sund appetit på livet. 

Som det dog også er tilfældet med ild, kan disse tegn hurtigt komme ud af kontrol og er hurtige til at miste beherskelsen. De kan være korte for hovedet og dominerende, og deres vrede kan være voldsom – dog brænder den hurtigt ud, frem for at ulme i lang tid.

Passionerede, lidenskabelig og autoritære. De kan antænde andre med deres lidenskab og karisma.

materialistiske ◦ praktiske ◦ pålidelige ◦ rolige
jord-elementerne

Jord elementerne

Tyren, Jomfruen & stenbukken

Jordtegn er drevet af det materielle, og er stærkt forbundet til den fysiske verden. De har begge ben solidt plantet på jorden, så at sige. De finder nydelse i materielle ting, bl.a. lækker mad, flot tøj – kort sagt, ting de kan smage, dufte, og røre ved. De bevæger sig støt og roligt mod deres mål, og de er praktisk orienteret og pålidelige.

De tager sjældent store chancer, og foretrækker at tingene bliver som de er; faktisk kan man påstå, at de er ret så uimodtagelige over for forandringer. Jordtegnene kan i nogle tilfælde blive for materialistiske, og sætte ting højere end mennesker; de kan være grådige og mere betaget af udseende end reel substans.

De bevæger sig støt og roligt mod deres mål og de er praktisk orienteret og pålidelige samt drevet af det materielle.

emotionelle ◦ dybe ◦ intuitive ◦ følelses drevne ◦ fantasi ◦ kontrollerende
vand-elementer

Vand elementerne

Krebsen, Skorpionen & fisken

Vandtegn er drevet af det emotionelle, og har en dybde man ikke ser hos de andre stjernetegn. De er ekstremt intuitive, følsomme over for andres humør, og mysteriøse. De har en næsten synsk evne til at læse andre, og deres højtudviklede fantasi giver dem en fordel i alt, hvad der er kreativt. Ligesom floden flyder de afsted på deres følelser, og de handler ud fra disse følelser frem for logik eller fornuft. 

De higer efter sikkerhed, og får de ikke den fra deres nære relationer og i deres miljø, tenderer de til passiv aggressiv opførsel og endda emotionel manipulation. De er disponible over for humørsvingninger, og kan blive kontrollerende.

De har en dybde man ikke ser hos andre stjernetegn, og har en næsten synsk evne til at læse andre.

intellektuelle ◦ kvikke ◦ god kommunikation ◦ analytikere ◦ arrogance
luft-elementer

Luft elementerne

Tvillingen, vægten & vandmanden

Lufttegn er drevet af det intellektuelle, og de er intelligente, kvikke, og fantastiske til at kommunikere. Deres evne til at tilegne sig viden giver dem en fordel over de andre stjernetegn, og de elsker at analysere og debattere. De ser verden på et helt andet niveau, og for andre stjernetegn kan det være svært at følge med i deres måde at tænke og tale på. Balance er vigtigt for dem, da de altid ser på alle sider i samme sag. 

Ligesom luft kan disse stjernetegn være et friskt pust, men de kan også være uhåndgribelige og iskolde. De kan blive for svære at forstå, og virke arrogante og nedladende over for dem, som i deres øjne ikke er på samme intellektuelle plan.

De er drevet af det intellekte, for andre stjernetegn kand et være svært at følge med i deres måde at tænke og tale på.

Modaliteterne

De 12 stjernetegn kan opdeles i tre forskellige modaliteter: de kardinale stjernetegn, de faste stjernetegn, og de bevægelige stjernetegn. Modaliteterne beskriver hvordan energien i et stjernetegn bevæger sig.

Ved at forstå et stjernetegns modalitet, vil du kunne få et mere klart billede af hvordan et stjernetegn vil udtrykke sig selv; hvordan de vil opnå deres mål og drømme; hvordan de interagerer med andre; og hvordan de møder udfordringer og forhindringer i løbet af deres liv.

Modaliteterne beskriver hvordan energien i et stjernetegn bevæger sig.

Vædderen, Krebsen, Vægten og Stenbukken er alle stjernetegn, som møder livet ”head-on”. De ved, hvad de vil, og den bedste måde for dem at få deres behov opfyldt er ved at bevæge sig hen imod deres mål i en lige, ubrudt linje.

De er direkte og ikke bange for konkurrence; faktisk trives de med lidt sund rivalisering. Fordi deres energi er ret direkte, kan de ofte virke hårde og ufølsomme over for andres behov, og de kan være ubarmhjertige og skruppelløse i jagten på deres mål.

Tyren, Løven, Skorpionen og Vandmanden er pålidelige, udholdende, og rolige stjernetegn. De er modige og stærke, og har en evne til at stå imod enhver storm livet kaster mod dem, og selv når alt omkring dem er kaos, formår de at forblive rolige og centrerede.

De reflekterer gerne over emner, og har en overraskende dybde. De kan dog være stædige og uimodtagelige over for ændringer, og have stærke holdninger.

Tvillingen, Jomfruen, Skytten og Fiskene er afslappede og rolige, og foretrækker at bevæge sig udenom forhindringer frem for at møde dem lige på. De er foranderlige, tilpasser sig hurtigt skiftende situationer, og vil ikke bøje hovedet i drama eller konflikter.

De er diplomater, som altid vil lede efter en mellemvej frem for at prøve på at kæmpe i eller kontrollere en situation. De kan dog være upålidelige, useriøse og uansvarlige, og nogle gange, når du har allermest brug for dem, kan de lade dig være i stikken.

Svaret på, hvorfor nogle tegn ikke kan sammen eller ofte kommer i karambolage med hinanden, kan ofte findes i deres modalitet. Ligesom med elementerne kan man gennem et tegns modalitet bedre forstå, hvordan de er kompatible med andre stjernetegn.

Det var introduktionen - Hvad så nu?

Du er endelig nået til vejs ende – nu skulle du gerne vide en lille smule mere om astrologien. Vi er dog langt fra færdige, for vi er slet ikke nået i dybden med de enkelte stjernetegn! Du kan glæde dig til flere indlæg, hvor vi kommer helt tæt på hvert enkelt stjernetegn, hvad deres styrker og svagheder er, og hvordan de har det med andre stjernetegn!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Witchy planter i din have

Hvad tænker du, hvis jeg fortæller dig, at du sikkert har en masse skøn naturmedicin mm gemt imellem dit såkaldte “ukrudt”? Det lyder ret godt, ikke? I dag ser vi nærmere på nogle af de vilde planter, der vokser her i Danmark, som langt de fleste har til rådighed uden at tænke over det. 

Read More »

3 witchy tips

Bliv inspireret til at bringe lidt mere magi ind i din hverdag når vi dykker ned i krystal ladning, urtebade og vores ultimative anbefaling når det kommer til krystaller.

Read More »